Jak se přihlásit na studium?

      Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jak se přihlásit na studium?

Jednoleté pomaturitní studium,přihláškaVyplňte přihlášku ke studiu – elektronicky pomocí on-line formuláře nebo osobně v kanceláři. Závazné přihlášení je platné až po zaplacení kurzovného nebo zálohy.

Co nejdříve po přihlášení uhradit částku za daný kurz, v případě požadavku splátek složit zálohu ve výši 5.000 Kč (4 splátky – do konce srpna, října, listopadu, ledna).

Školné se hradí v hotovosti v kanceláři školy nebo bankovním převodem (údaje pro platbu dostanete elektronicky v automatickém e-mailu po odeslání přihlášky nebo na vyžádání).

Ti, kteří se současně hlásí na VŠ, musí tuto skutečnost uvést do závazné přihlášky. V případě doložení písemného potvrzení o přijetí na VŠ je složená záloha nebo zaplacené kurzovné vráceno (manipulační poplatek 500 Kč).

Přihláška na studium jazyků

Do pomaturitního studia se lze přihlásit i později, v případě, že jsou volná místa.

Maturanti z tohoto roku mají nárok na status SŠ studenta. Podmínkou je dodat do kanceláře školy maturitní vysvědčení (notářsky ověřenou kopii nebo kopii+originál k nahlédnutí). Potvrzení o studiu se vydává až po nástupu ke studiu.